Listening japanese by minna no nihongo
どうしましたか

0 / 0
   

どう しましたか。

dou shi mashi ta ka.

きのうから のどが 痛くて、熱も 少し あります。

kinou kara nodo ga itaku te, netsu mo sukoshi ari masu.

そうですか。 ちょっと 口を 開けて ください。

sou desu ka. chotto kuchi o ake te kudasai.

かぜですね。ゆっくり 休んで ください。

kaze desu ne. yukkuri yasun de kudasai.

あのう、あしたから 東京へ 出張しなければ なりません。

ano u, ashita kara toukyou he shucchou shi nakere ba nari mase n.

じゃ、薬を 飲んで、きょうは 早く 寝て ください。

ja, kusuri o non de, kyou ha hayaku ne te kudasai.

はい。

hai.

それから 今晩は おふろに 入らないで ください。

sorekara konban ha o furo ni haira nai de kudasai.

はい。わかりました。

hai. wakari mashi ta.

じゃ、お大事に。

ja, o daiji ni.

どうも ありがとう ございました。

doumo arigatou gozai mashi ta.

< LESSON 16   ●●   LESSON 18 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X